Kancelaria Radcy Prawnego

Magdalena Nowak-Karpińska

Ignorantia iuris nocet
Nieznajomość prawa szkodzi
Ignorantia iuris nocet
Nieznajomość prawa szkodzi
Ignorantia iuris nocet
Nieznajomość prawa szkodzi
Ignorantia iuris nocet
Nieznajomość prawa szkodzi
Ignorantia iuris nocet
Nieznajomość prawa szkodzi

Prawo cywilne

 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty, pozwów, odpowiedzi na pozew, wniosków oraz wszelkich pism procesowych,
 • reprezentowane Klientów przed sądami i organami administracji,
 • dochodzenie odszkodowań,
 • prowadzenie spraw o naruszenie dóbr osobistych,
 • dochodzenie kar umownych,
 • pomoc prawna wspólnotom mieszkaniowym,
 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego,
 • kwestie prawne związane z dziedziczeniem ustawowym i testamentowym,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie spraw spadkowych (dział spadku, przyjęcie i odrzucenie spadku, zachowek etc.)
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego,
 • prowadzenie spraw w zakresie odzyskiwania wierzytelności – windykacja należności.