Kancelaria Radcy Prawnego

Magdalena Nowak-Karpińska

Ignorantia iuris nocet
Nieznajomość prawa szkodzi
Ignorantia iuris nocet
Nieznajomość prawa szkodzi
Ignorantia iuris nocet
Nieznajomość prawa szkodzi
Ignorantia iuris nocet
Nieznajomość prawa szkodzi
Ignorantia iuris nocet
Nieznajomość prawa szkodzi

Prawo rodzinne

  • prowadzenie spraw o rozwód,
  • prowadzenie spraw o separację,
  • prowadzenie spraw alimentacyjnych, tj. dochodzenie alimentów, zmiana wysokości alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
  • przeprowadzanie podziału majątku wspólnego małżonków, redagowanie umów o podział majątku wspólnego,
  • prowadzenie spraw o przyznanie, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej,
  • prowadzenie spraw o ustalenie władzy rodzicielskiej oraz spraw związanych z uregulowaniem kontaktów z dziećmi,
  • doradztwo w sprawach z zakresu opieki i kurateli.