Kancelaria Radcy Prawnego

Magdalena Nowak-Karpińska

Ignorantia iuris nocet
Nieznajomość prawa szkodzi
Ignorantia iuris nocet
Nieznajomość prawa szkodzi
Ignorantia iuris nocet
Nieznajomość prawa szkodzi
Ignorantia iuris nocet
Nieznajomość prawa szkodzi
Ignorantia iuris nocet
Nieznajomość prawa szkodzi

Prawo pracy

  • opracowywanie umów o pracę, o dzieło, zlecenia, kontraktów menadżerskich, regulaminów etc.,
  • analiza i opiniowanie zawartych umów o pracę w zakresie wynikających z nich praw i obowiązków stron,
  • reprezentacja Klienta w sprawach związanych z prawem pracy,
  • dochodzenie wynagrodzeń, odszkodowań w przypadku rozwiązania stosunku pracy niezgodnie z przepisami etc.,
  • doradztwo w zakresie prawa pracy dla pracowników i pracodawców,
  • reprezentacja Klienta w postępowaniach przed sądami pracy,
  • dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy,
  • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.