Kancelaria Radcy Prawnego

Magdalena Nowak-Karpińska

Ignorantia iuris nocet
Nieznajomość prawa szkodzi
Ignorantia iuris nocet
Nieznajomość prawa szkodzi
Ignorantia iuris nocet
Nieznajomość prawa szkodzi
Ignorantia iuris nocet
Nieznajomość prawa szkodzi
Ignorantia iuris nocet
Nieznajomość prawa szkodzi

Windykacja należności

  • windykacja przedsądowa (polubowna), tj. m.in. prawidłowe pod względem prawnym wezwanie dłużnika do zapłaty, negocjacje telefoniczne – określenie sposobu i terminu spłaty, nadzór nad dokonywaną spłatą przez dłużnika etc.,
  • windykacja sądowa, obejmująca w szczególności: sporządzenie i skierowanie do sądu pozwu na podstawie zgromadzonych dokumentów w trybie gwarantującym najszybsze uzyskanie tytułu wykonawczego, nadzór nad poprawnością toczącego się postępowania, przygotowanie pism procesowych w trakcie procesu aż do uzyskania prawomocnego wyroku, wystąpienie do sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności,
  • windykacja egzekucyjna, tj. m.in. prawidłowe sporządzenie wniosku o wszczęcie egzekucji, stały kontakt z komornikiem i nadzór nad prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym etc.,
  • kompleksowe doradztwo w zakresie windykacji należności.